Formularz rejestracji

ZGŁOSZENIE PODOPIECZNEGO
Płeć dziecka *
 
Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Data urodzenia *
PESEL *
Telefon rodzica *
E-mail rodzica *
 
Dane rodzica / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko *
Telefon 2
 
Informacje dodatkowe
O projekcie dowiedzieliśmy sięSpecjalna dieta - prosimy o wypełnienie, jeśli dziecko potrzebuje specjalnej diety lub z powodów zdrowotnych nie może jeść określonych produktów
Informacje o funkcjonowaniu dziecka oraz inne informacje istotne i pomocne podczas wyjazdu
 
Zestawienie opłat
 
Forma płatności
Wybierz formę płatności  
 
Uwagi